Veel gestelde vragen

1. Wat is Penstock Online (huidige situatie)?

Penstock Online is een nieuwe manier om de overvloed aan informatie op maat te filteren en elk individu optimaal, tijdig en compleet te informeren over de inhoud die online openbaar toegankelijk is en die voor het specifieke individu hyperrelevant is. Op dit moment is het mogelijk een maatwerk-abonnement te kiezen om je eigen Penstock om maat te laten maken en werken.

2. Voor welke doelgroep is Penstock Online?

Penstock Online is bedoeld voor mensen die bovenop de informatie willen zitten, maar niet overstelpt willen worden met informatie die hen niet interesseert.

3. Vanuit welke bronnen haalt Penstock Online z’n materiaal/informatie en wat is het actualiteitspercentage van Penstock Online?

Penstock Online haalt de informatie uit openbare online bronnen en is vooral gericht op actuele publicaties.

Penstock Online haalt de informatie uit Nederlandse bronnen en EU-bronnen, deze zijn bijna allemaal in het Nederlands. Daarnaast monitort Penstock Online ook relevante internationale bronnen.

Voor organisaties met een maatwerk-abonnement wordt bij relevante specialistische internationale bronnen ook informatie binnengehaald en verwerkt die items delen in andere talen, vooral in het Engels. Bij Twitter en YouTube worden ook soms items binnengehaald uit andere talen. 

4. Hoe snel is Penstock Online en wat is de actualisatie-/updatefrequentie?

De website is snel en de actualisatie-/updatefrequentie van de bronnen waarbij snelheid een rol speelt is elke 30 minuten. Bronnen waarbij de snelheid minder van belang is worden minder vaak geactualiseerd.

5. Toont Penstock alles?

Nee, Penstock Online zoekt en toont online informatie die openbaar toegankelijk is en die door Penstock Online gemonitord wordt en toont geen informatie die achter een betaalmuur of login zit (uitgezonderd een eventuele inleiding). Penstock Online toont een korte inleiding en verwijst altijd naar de bron en het bronartikel. Als u merkt dat Penstock een bron niet monitort, dan kunt u dit doorgeven via info@penstock.online.

6. Op welke apparaten werkt Penstock Online?

De Penstock-website is ontworpen voor een computer met een groot scherm, maar is ook te gebruiken op laptops, tablets en smartphones. Het is mogelijk dat Penstock niet of niet optimaal werkt op oudere apparaten met verouderde software.

7. Welke abonnementen zijn er en welke betaalmodellen horen daar bij?

Penstock Online werkt met 3 typen abonnementen: maatwerk, voor individuen en voor organisaties.

Maatwerk (nu beschikbaar, neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken): Het is mogelijk maatwerk te leveren. Dat kan door een offerte aan te vragen. Penstock wordt dan op maat van de klant aangepast.

Individu: Voor individuen geldt dat je een vast bedrag per maand betaalt (eerste 14 dagen gratis, dit is tevens de betaaltermijn) om 5 zelf gekozen dossiers bij te houden. Bij het afsluiten van een jaarabonnement krijg je korting.

Organisatie: Voor organisaties geldt dat een abonnement wordt afgesloten, waarna meerdere personen binnen de organisatie kunnen inloggen binnen het abonnement om per persoon 25 zelf gekozen dossiers bij te houden.

8. Welke betaalmogelijkheden zijn er?

Overschrijving na ontvangst factuur

Later:
iDeal
Via Mollie: credit card.

9. Kan ik Penstock Online gratis testen?

Ja, je kunt Penstock Online gratis testen gedurende 14 dagen. Als je binnen de betaaltermijn van 14 dagen betaalt, dan kun je vervolgens gebruik blijven maken van Penstock Online.

10. Wat is de betaaltermijn?

De betaaltermijn is 14 dagen (dit is gelijk aan de gratis testperiode).

11. Hoe past Penstock Online in de nieuwste regelgevingskaders voor AVG?

De Penstock-website en het gebruikersbeheer voldoet aan de AVG. Penstock Online monitort alleen openbare bronnen en verzamelt geen privacygevoelige informatie. Mocht Penstock Online wel privacygevoelige informatie binnenhalen, dan worden deze gegevens zo snel als mogelijk na constatering verwijderd. Om de gekozen onderwerpen te kunnen koppelen aan elke individuele gebruiker, wordt alleen gebruik gemaakt van een e-mailadres waarmee de gebruiker kan inloggen en direct de eigen dossiers te zien krijgt.

12. Hoe past Penstock Online in de nieuwe auteurswetregelgeving van Europa?

De Europese besluitvorming heeft nog niet geleid tot Nederlandse wetgeving. Deze wetgeving wordt nauwgezet gevolgd om mogelijke consequenties voor Penstock Online te kunnen doorvoeren. Als de Europese wetgeving over het auteursrecht wijzigt dan past Penstock Online zich daaraan aan. Het kan betekenen dat Penstock Online minder en andere inhoud gaat voorvertonen. Op dit moment is het nog niet bekend of en hoe de wetgeving wijzigt.

13. Hoe gaat Penstock Online om met copyright?

Penstock Online handelt conform de wetgeving op het gebied van copyright en heeft maatregelen doorgevoerd om zich 100% te houden aan het copyright, auteursrecht en intellectueel eigendom. Het is mogelijk dat bronnen onbewust informatie delen waar copyright op rust, terwijl die informatie door Penstock Online gevonden wordt. Bij melding en constatering van overtreding van het copyright, wordt de content verwijderd.

14. Hoe gaat Penstock Online om met privacy?

Penstock Online handelt volgens het opgestelde privacybeleid en verzamelt niet meer info dan nodig is om de dienst te laten functioneren. Penstock Online maakt geen profielen van haar gebruikers en deelt deze informatie niet met anderen. Penstock Online monitort alleen openbare bronnen. Het is mogelijk dat bronnen onbewust privacygevoelige informatie delen, terwijl die informatie door Penstock Online gevonden wordt. Bij melding en constatering van deze situatie, wordt de content verwijderd. Om de gekozen onderwerpen te kunnen koppelen aan elke individuele gebruiker, wordt alleen gebruik gemaakt van een e-mailadres waarmee de gebruiker kan inloggen en direct de eigen dossiers te zien krijgt.

15. Past Penstock Online mijn zoekresultaten aan op basis van mijn zoekgeschiedenis?

Nee, de zoekresultaten worden op geen enkele manier aangepast aan jouw zoekgeschiedenis.

16. Waarin verschilt Penstock Online van Google Alerts?

Penstock Online monitort, filtert, categoriseert en toont na inhoudelijke voorbewerking de inhoudelijke informatie die u wilt zien, met Google Alerts kunt u zoekopdrachten instellen om meldingen te ontvangen als uw zoekopdracht voorkomt in titel of tekst. Het op maat instellen en filteren van zoekopdrachten met Google Alerts is beperkt. Het is wel mogelijk Google Alerts als bron toe te voegen aan Penstock Online.

Penstock Online zorgt er in vergelijking met Google Alerts voor dat de informatie die je krijgt veel gerichter en meer op uw maat is, minder dubbelingen bevat en dat je zelf minder hoeft in te stellen.

 

17. Waarin verschilt Penstock Online van tools zoals Coosto, Obi4wan (HowAboutYou) en ClipIt?

Penstock Online monitort, filtert, categoriseert en toont na inhoudelijke voorbewerking de inhoudelijke informatie die jij wilt zien, Coosto, Obi4wan en ClipIt zijn tools die je zelf kunt inrichten om informatie te monitoren en te verwerken.

Penstock Online zorgt er in vergelijking met Coosto, Obi4wan en ClipIt voor dat de informatie die je krijgt veel gerichter en meer op uw maat is, minder dubbelingen bevat en dat je zelf minder hoeft in te stellen.

18. Waarin verschilt Penstock Online van Blendle?

Penstock Online monitort, filtert, categoriseert en toont na inhoudelijke voorbewerking de inhoudelijke informatie die jij wilt zien uit duizenden online bronnen. Dit aantal bronnen wordt steeds verder uitgebreid. Via Blendle kun je aparte artikelen lezen na betaling uit ruim 100 bronnen.

Penstock Online zorgt er in vergelijking met Blendle voor dat de informatie die je krijgt veel gerichter en meer op uw maat is, en het aantal gemonitorde bronnen is bij Penstock Online veel groter en wordt steeds verder uitgebreid.

19. Waarin verschilt Penstock Online van Buzzfeed?

Penstock Online toont de informatie die jij wilt zien op inhoudelijke gronden, Buzzfeed richt zich op informatie die op het moment populair is.

Penstock Online zorgt er in vergelijking met Buzzfeed voor dat de informatie die je krijgt veel gerichter en meer op uw maat is.

20. Hoeveel bronnen monitort Penstock Online?

Penstock Online monitort duizenden bronnen, op dit moment ruim 6.000. Het aantal bronnen kan en wordt continu uitgebreid, ook bij specifiek verzoek van gebruikers van Penstock Online.

21. Welke bronnen monitort Penstock Online?

Penstock Online monitort de bronnen die de gebruikers van deze dienst van belang vinden en kan bijna elke bron toevoegen: zelf of op verzoek van gebruikers.

Penstock Online monitort op dit moment continu duizenden openbare bronnen, onder andere:

 • Rijksoverheid, kamerstukken (alle Kamerbrieven, Kamervragen en Antwoorden op Kamervragen), alle Inspecties, alle planbureaus, alle politieke partijen in de Tweede Kamer en meer
 • Alle provincies (12) en provinciale politieke partijen
 • Alle gemeenten (355 sinds 1 januari 2019) en gemeentelijke politieke partijen
 • Overige overheden
 • Rechtspraak
 • Media: Nieuws en opinie
 • Overige organisaties
 • Bedrijven
 • Sociale media (doelgerichte continue basis-zoekopdrachten op openbare delen sociale media zoals Twitter, YouTube, deels ook Instagramaccounts en Vimeo-kanalen, Reddit, blogs en meer)

22. Hoe kan ik zelf gebruik maken van Penstock Online?

Door contact met ons op te nemen voor een maatwerk-abonnement via de website penstock.online.

23. Is er ook een gratis variant van Penstock Online?

Nee. Het is wel mogelijk gratis berichten te volgen via onze twitteraccounts.

24. Kan ik een bron toevoegen aan Penstock Online?

Ja, dat kan.

Penstock Online monitort duizenden bronnen. Mocht u een nieuwe bron willen toevoegen, dan is dat mogelijk. Dat kan door een mail te sturen naar info@penstock.online met uw bron.

Bronnen die aan Penstock Online kunnen worden toegevoegd zijn websites met een goedwerkende RSS-feed, Twitteraccounts, Twitterlijsten, Twitter-zoekopdrachten, YouTube-kanalen, YouTube zoekopdrachten en Google Alerts. Andere bronnen dan hier genoemd zijn nu en in de toekomst ook mogelijk, dit is altijd afhankelijk van het geldende beleid om informatie te delen van de betreffende bron en de technische mogelijkheden die de bron biedt om informatie te delen. Als u een bron toestuurt dan bepalen wij of we de bron toevoegen.

25. Hoe kan ik mijn abonnement op Penstock Online wijzigen of opzeggen?

Dat kan door een mail te sturen naar info@penstock.online. Het abonnement wordt dan gewijzigd.

Wijzigen: U kunt gewenste wijzigingen in uw abonnement op Penstock Online doorgeven via een mail. Wij mailen u dan met de vraag om de gevraagde wijzigingen te bevestigen en voeren de wijzigingen door, of nemen contact met u op als de gewenste wijziging extra aandacht nodig heeft.

Opzeggen: U kunt het opzeggen van uw abonnement op Penstock Online doorgeven via een mail. Wij mailen u dan met de vraag om de opzegging te bevestigen en zetten het abonnement stop na de lopende abonnementsperiode.

 

27. Waar kan ik hulp krijgen om het meest geschikte abonnement op Penstock Online te nemen?

Dat kan door nu contact op te nemen met de Helpdesk via info@penstock.online. U kunt dan aangeven wat u graag zou willen, waarna wij u een voorstel kunnen doen voor het meest geschikte abonnement.

28. Waar kan ik hulp krijgen om Penstock Online optimaal in te richten en te gebruiken?

Als u Penstock Online optimaal inricht en gebruikt, dan haalt u het meeste profijt uit de tool. U kunt contact opnemen met de Helpdesk via info@penstock.online om Penstock Online optimaal in te richten en te gebruiken.

Omdat het ons doel is om Penstock Online zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken, gebruiken wij de bevindingen die u met ons deelt om de werking en inrichting van de tool voor u en andere gebruikers te verbeteren.

29. Waar kan ik voorbeelden vinden van het gebruik van Penstock Online?

30. Kan ik de resultaten die Penstock Online levert ook ergens herpubliceren?

Ja, dat kan onder de voorwaarden die de oorspronkelijke bron toestaat en na afstemming met Penstock Online. Dit kan wijzigen als Europese wetgeving over het auteursrecht wijzigt.

31. Wie zit achter het Penstock Online-initiatief?1

Penstock Online is een initiatief van Ralf Mohnen (Nederland 2.0) en Kees Kappetijn (Kappetijn Safety Specialists).

32. Kan ik meehelpen met de ontwikkeling en de verbetering van Penstock Online?

Penstock Online kan op meerdere manieren doorontwikkeld en verbeterd worden. Ook u kunt daaraan meehelpen door voorstellen om Penstock Online te verbeteren aan ons door te geven. U kunt ook contact opnemen met de Helpdesk via info@penstock.online en laten weten op welke manier u zou willen meehelpen.

33. In welke talen is Penstock Online beschikbaar?

Penstock Online is beschikbaar in het Nederlands. Penstock Online monitort op dit moment vooral Nederlands, Engels, en een beetje Duits en Frans.

34. Werkt Penstock Online ook met andere talen?

Testen hebben uitgewezen dat Penstock Online ook ingericht kan worden en werkt met andere talen zoals Chinees, Arabisch of Spaans.

35. Wat kan de oorzaak zijn als Penstock Online geen resultaten toont als ik een zoekopdracht instel?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Er is geen bericht met de specifieke zoekterm
 • De zoekopdracht is te specifiek
 • De voorwaarden die aan de zoekopdracht zijn gesteld zijn te streng
 • De bronnen met deze zoektermen worden (nog) niet door Penstock Online gemonitord
 • De filterinstellingen van Penstock Online moeten door Penstock Online worden aangepast

Neem AUB contact op met de Helpdesk via info@penstock.online als je niets kunt vinden, dan kan de helpdesk controleren of er inderdaad geen inhoud door Penstock Online gevonden wordt als de gevraagde zoekopdracht wordt uitgevoerd en of dit verbeterd kan worden door de zoekopdracht aan te passen of extra bronnen toe te voegen.