Wat is Penstock?

Penstock is een nieuwe tool die je helpt zorgvuldig gefilterde content te ontvangen. Je stelt zelf heel eenvoudig de filters in. Daarmee ontvang je alleen voor jou relevante informatie.
De tool is géén zoekmachine maar een filterservice. Eenmaal ingesteld blijft de geselecteerde informatie binnenkomen. Je kunt je filter helemaal open zetten (veel informatie, breed onderwerp) of juist bijna gesloten (selectief, specialistisch onderwerp).
  • Snel en accuraat op de hoogte van actuele informatie die jij belangrijk vindt.
  • Efficiënt de overvloed aan online informatie filteren.
  • Eenvoudig een compleet beeld over onderwerpen en interesses die van belang zijn voor je werk.

Met een abonnement op Penstock beschik je direct over kritisch gefilterde informatie uit relevante en gevalideerde bronnen. De filters stel je zelf eenvoudig in.

Je ontvangt content die naadloos aansluit bij je interesses, de dossiers die je onderhanden hebt, incidenten en crises waarover je geïnformeerd wilt worden, ontwikkelingen in de markt of wijzigingen in overheidsbeleid binnen jouw interessegebied.

Wil je meer weten of een demo? Bel Ralf Mohnen: telefoon 06 3977 0429.