Bronnen

Penstock monitort en filtert op dit moment continu duizenden openbare bronnen, zoals:

Politiek & Overheid

Nationale, provinciale, regionale en lokale overheden en politieke partijen, politie, brandweer, EU, rechterlijke organisaties en overige overheidsorganisaties.

Media

Alle publieke, nationale en regionale omroepen, meerdere lokale nieuwssites, opiniesites en meer.

Overige bronnen

Alle universiteiten, kennisinstellingen, diverse bedrijven en meer.

Sociale media

Gerichte continue basis-zoekopdrachten op openbare delen sociale media zoals Twitter, YouTube en Google Alerts.

Uit deze enorme berg aan bronnen zijn er iets meer dan vijfduizend geselecteerd op basis van vijf criteria:

  • Betrouwbaarheid
  • Relevantie
  • Originele bronnen (herleidbare bron)
  • Actualiteit
  • Volledigheid

Er is acht jaar gewerkt aan het afwegen en goedkeuren van de bronnen, en dat heeft geleid tot een snelle en betrouwbare informatievoorziening.


Maatwerk instellingen kunnen altijd op aanvraag verzorgd worden.